Inboedelschade

De inboedel betreft de roerende zaken in uw woning. Bij schade door brand, inbraak of water meldt u deze bij uw verzekeraar of tussenpersoon. Zij vragen u een inschatting te maken van de schade. In vaktermen noemen we dit een schaderaming. Dit doet u niet dagelijks en hier begint de onzekerheid. In Nederland is het zo geregeld dat u de mogelijkheid heeft een eigen expert in te schakelen, de contra-expert, of zoals wij het noemen de expert vóór verzekerde. Hier betaalt u niets voor want de kosten voor uw eigen expert worden betaald door de verzekeraar. Naast materiële schade is er vaak ook emotionele schade, persoonlijke bezittingen zijn verloren gegaan en juist dan is het fijn als iemand met u meedenkt en uw belang vooropstelt. Een professional die dagelijks schaderamingen maakt, claims opstelt en kennis van de polis heeft.