Arbitrage

Wanneer een contra-expert is benoemd om de belangen van verzekerde te behartigen wordt er een akte benoeming van experts opgemaakt. Hierop wordt naast de expert namens verzekeraar en de expert vóór verzekerde nog een derde expert benoemd, de arbiter. In geval van een geschil over de schadevaststelling tussen beide experts stelt de arbiter de schade bindend vast. De experts van HBS hebben het vertrouwen van collega experts en worden regelmatig als arbiter benoemd.